Do městských ulic

Rodinné domy postavené na polosamotách či ve venkovských oblastech, kde se lidé navzájem dobře znají, mívají oplocení kolem parcely více otevřené. Není totiž důvod úzkostlivě ukrývat své soukromí před okolním světem, neboť je spíše vítané, když se s přáteli zdravíme a můžeme si popovídat i přes plot. Takto se navzájem zdraví a navštěvují sousedé, nosí si pečené koláče a buchty a vyměňují si mezi sebou úrodu ze záhonu.

betonový plot

Jiná situace ovšem nastává ve městech a v objektech vystavěných podél frekventovaných silnic. Tam je naopak důležité odvézt pozornost kolemjdoucích, z nichž jen málokdo je známým člověkem. Někteří lidé mívají dokonce nekalé úmysly, a čím více otevřenou zahradu jim nabídnete ke zkoumání, tím větší je pravděpodobnost, že vás v noci někdo navštíví coby nezvaný host.

Betonové ploty jsou ideálním řešením, jak chránit své soukromí před lidmi zvenčí, a zároveň před některými vlivy, co vám nejsou zrovna příjemné. Kupříkladu hluk z frekventované silnice dokáže zprotivit život mnoha lidem, a může být i příčinou chronického stresu. Kromě hluku se z ulice šíří i prach, nasycený těžkými kovy a jinými toxickými chemikáliemi, který postupuje v přízemní vrstvě díky větrným poryvům.

oplocení kolem zahrady

Výška betonových plotů https://www.montazmpc.cz/ může být zcela libovolná, a to až do výšky 250 cm. Obvykle se však staví oplocení vysoké metr a půl, a do dvou metrů se zdvihá jen tam, kde je pozemek například ve svahu, anebo je žádoucí zamezit sledování vyšších typů objektů, např. patrových staveb dvougeneračních domů.

Rekreační chaty

Betonové ploty nachází uplatnění i v rekreačních lokalitách, kde oddělují zejména hospodářskou část pozemku od okrasné, anebo zamezují pohledu a přímému kontaktu s některými nepříjemnými místy, např. kompostem. Ploty také mohou posloužit pro zpevnění terénu, který je svažitý, a s jejichž pomocí lze upravit zahradu do členité, terasovité podoby.