Já si vzpomínám, když mi jednou u oÄního lékaÅ™e Å™ekli, že já nebudu moct nÄ›kdy řídit automobil. Ze zaÄátku jsem tomu nevěřila, protože mnÄ› tohle pÅ™iÅ¡lo naprosto nelogické. Já znám opravdu nÄ›kolik lidí, kteří řídí automobil a normálnÄ› nosí brýle. Jenomže mÄ› paní oÄní lékaÅ™ka Å™ekla, že prý mám opravdu takovou divnou vadu zraku, kdy jednoduÅ¡e nemůžu řídit automobil. Prý jsem skoro barvoslepá, ale abych se pÅ™iznala, tak já jsem si niÄeho nevÅ¡imla, že bych tÅ™eba Å¡patnÄ› vidÄ›la barvy a podobnÄ›. Tak proÄ bych sakra nemohla také řídit automobil? Například můj dÄ›deÄek mÄ›l také Å¡edý zákal a mohl klidnÄ› řídit automobil a já navíc Å¡edý zákal v oku vůbec nemám, tak proÄ bych nemohla řídit také auto?

Těšila jsem se, kdy usednu za volant.

Opravdu hodnÄ› mÄ› to naÅ¡tvalo a byla jsem z toho velice neÅ¡Å¥astná, protože jsem se těšila, až budu řídit auto. Také jsem se těšila, že koneÄnÄ› budu se synem jezdit na výlety. Syna jsem mÄ›la v sedmnácti letech. Ve dvaceti letech jsem si dávala žádost o Å™idiÄské oprávnÄ›ní a to, co mi Å™ekli u oÄní lékaÅ™ky, tak jsem opravdu byla naÅ¡tvaná a tohle mÄ› dost vykolejilo. Opravdu mÄ› to vyvedlo z míry, že já nebudu moct řídit automobil? Tak to tedy ne?

Bez auta si to nedokáži představit.

ZkouÅ¡ela jsem jeÅ¡tÄ› paní oÄní lékaÅ™ku pÅ™emluvit, že to není možné, že normálnÄ› jezdím na kole. Nebo na elektrokola a také jezdím velice Äasto na koni a nikdy jsem žádné problémy nemÄ›la. Jenomže paní oÄní lékaÅ™ka byla striktnÄ› proti. Tak mÄ› jeÅ¡tÄ› Äekají další dvě vyÅ¡etÅ™ení. JeÅ¡tÄ› jsem se objednala k jedné paní oÄní lékaÅ™ce do Prahy a potom jeÅ¡tÄ› do Brna, abych mÄ›la více potvrzení. Takové potvrzení, že vlastnÄ› nemůžou řídit automobil, ale chtÄ›la bych to zmÄ›nit, tak jsem zvÄ›davá, co mÄ› Äeká u paní lékaÅ™ek. Protože se budu modlit, abych potom nÄ›kdy v budoucnu také mohla řídit automobil. Ani nevíte, jak se moc těším a jak dlouho jsem si Å¡etÅ™ila na Å™idiÄské oprávnÄ›ní a také už mám dané nÄ›jaké peníze bokem na auto.