Osmnácté narozeniny jsou startem, kdy si mladí muži, po absolvování autoškoly, mohou splnit svůj sen. Řidičský průkaz bývá, po absolvování jak teoretických, tak praktických zkoušek, odměnou. Ty se skládají ze dvou nebo tří částí. Základní jsou zkoušky z předpisu o provozu na pozemních komunikacích a zároveň i zdravotnické přípravy. Tento test se provádí jak na počítači, tak písemnou formou v učebně. Kdy během třiceti minut je nutné odpovědět na dvacet pět náhodně vybraných otázek. Za které je možné získat padesát bodů. Prospěje i ten, kdo získá bodů čtyřicet tři. Všichni, kdo mají nižší hodnocení, musí zkoušku opakovat ve zvoleném termínu.

Zkušební jízda v autoškole

Následují zkoušky jsou z praktické jízdy. Které se jezdí ve výcvikovém vozidlem. Se silničním komisařem na zadním sedadle. Který po dojezdu do cíle tuto jízdu ocení. V první fázi je potřeba předvést základní znalosti auta před jeho použitím. Následuje zvládnutí terénu s různým stupněm obtížnosti. S postupným couváním a otáčením. A jeho zastavení na požadovaném místě. Jednou z nejtěžších bývá zajíždění  a vyjíždění z omezeného prostoru. Častým kamenem úrazu bývá při závěrečné zkoušce zastavení auta při jeho stoupání. A následné rozjíždění. V druhé časti zkoušky je potřeba ukázat schopnost při průjezdu křižovatkou, která je řízená semafory.

Auto snů většiny mužů

Projet je potřeba i úseky, ve kterých je kumulace provozu hromadné dopravy s vyznačenými přechody pro chodce. A vyhnout se kolizi. Rovněž schopnost ovládat vozidlo i při vyšších rychlostech je potřeba zvládnout bez zaváhání. Obzvláště manévrovací situace ubírají potřebné body v závěrečném hodnocení. Vyzkoušet je nutné i reakce na vzniklou dopravní situaci, kdy je potřeba se rychle a bezpečně rozhodnout. Nezanedbatelnou zkouškou je ta, u které se prokazují znalosti z údržby auta. Tato probíhá ústně, nejčastěji garážích autoškoly. U výcvikového vozidla. Uchazeči o řidičské oprávnění jsou rozděleni podle skupin vozidel. U ní je potřeba předvést schopnost rozpoznání a následující odstranění poruch s ohledem na bezpečnost provozu.