Když se zeptáte dětí školního věku, které již byly poučené o nebezpečích v souvislosti s elektrickou energií v rozvodné síti, na rizika kontaktu s elektřinou v bytové zásuvce, většinou vám odpoví, že nebezpečí spočívá v těžkých a smrtelných úrazech. Většina z nás si dobře uvědomuje, jak závažné následky může mít podceňování těchto situací, a zdravotní dopady také bývají na prvním místě, co se týče zabezpečení elektroinstalačních prvků.

elektrikářské nářadí

Tak trochu ve stínu smrtelných úrazů elektrickým proudem bývá nebezpečí požáru, na to se mnohdy zapomíná anebo podceňuje a zanedbává se pravidelná revize elektro v Praze i v jiných městech. Přitom k požáru může dojít poměrně snadno a mnohdy v situacích, které přímo neohrožují náš život, nejsou hmatatelné a vznikají v místech, kde bychom to neočekávali. Co bychom mohli poradit každému z vás kromě toho, abyste k sobě do bytu pozvali elektrikáře na revizní prohlídku?

Vypínejte hlavní jistič při odjezdu na dovolenou – pokud se v bytě nenachází nic důležitého, co musí být neustále v provozu, vypínejte raději hlavní jistič. Toto je jistota, že k požáru vlivem neočekávané závady na elektroinstalaci nemůže dojít.

elektrikář při práci

Zásuvky nesmí být přetížené – velkou chybou je zapojit do zásuvky na prodlužovací šňůru více spotřebičů s velkým příkonem, např. rychlovarnou konvici, žehličku, pračku, toustovač atp., tehdy může dojít k přehřátí vodičů, ke zkratu a ke vzniku požáru.

Spotřebiče používejte pod dohledem – naučte se využívat spotřebiče jen tak, že je budete mít pod kontrolou, a můžete v případě problémů ihned zasáhnout. Nedovolte dětem, aby používaly spotřebiče bez vašeho vědomí a dohledu.

Opatřete si práškový hasicí přístroj – ten by měl být i revidovaný, zda je funkční a se správným tlakem hasicího média). Naučte se jej ovládat, abyste mohli případně ihned hasit. Práškové hasicí přístroje mohou hasit cokoli pod elektrickým napětím, nemusíte tedy ihned běžet k rozvaděči, intuitivně popadněte „hasičák“ a haste. Zároveň někoho pověřte, aby ihned zavolal hasiče na bezplatnou telefonní linku 150.