Když je to nad vaše síly

Každý není zvyklý na fyzickou dřinu, aby byl schopen na počkání vyhloubit výkopovou rýhu pro pokládání kabelu na zahradě, anebo pro výstavbu základové desky zahradního altánu, jsou lidé, kteří sice třeba vlastní rodinný dům, ale nikdy nedrželi krumpáč v ruce. Mohou to být např. umělci, lékaři, přírodovědci, filosofové a představitelé dalších oborů lidské činnosti, které vládnou zejména znalostmi a intelektem. Každý zkrátka ovládáme odlišný životní styl a rozumíme něčemu jinému a hloubení výkopu může být pro intelektuála značně namáhavé (i když to samozřejmě nemusí platit doslova pro každého).

výkopové práce

Když je práce velkého rozsahu

Na některé drobné práce, jako je srovnání terénu nebo vyhloubení otvoru pro sázení stromků, si troufnout můžete, ale pokud je zapotřebí zemní a výkopové práce http://servisvirivychvan.cz/sluzby/vykopove-prace/ provést v rámci rozsáhlé činnosti, která vyžaduje https://support.google.com/adwords/answer/188607%3Fhl%3Dsk desítky hodin fyzické námahy, může to být pro vás velké sousto. Zvažte tedy řešení takovýchto situací, zda by nebylo rozumnější přenechat je odborníkům.

namáhavá ruční práce

Když se jedná o problematický terén

Představte si, že máte k dispozici veškeré nářadí, jste poměrně fyzicky zdatní, máte i dostatek času, ale při výkopu narazíte na problémy, s nimiž jste nepočítali, jako je například podmáčený, rozbahněný či sypký svažitý terén, kde dochází k sesuvům půdy, anebo naopak řešíte problém s velmi tvrdým podložím, kde se může ukrývat kamenná čedičová či žulová stěna. Někdy nemusí jít přímo o žulu, postačí pouhý pískovec nebo opuka, anebo docela obyčejná stavební navážka plná sutin a zbytků cihel.

Když na to nemáte čas

Dalším důvodem je i nedostatek času, kdy jste pracovně vytíženi a nemáte zrovna možnost vzít do ruky krumpáč, lopatu a kolečko a pustit se do výkopových prací. Oceníte to zejména tehdy, spěcháte-li s výkopem, na jehož realizaci navazují další stavební práce.